Συμμετοχές σε συνέδρια

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. Πανκρήτιο Λαογραφικό Συνέδριο 1/10/1979 με θέμα : "Διατήρηση της λαϊκής τέχνης".
 2. Πανευρωπαϊκό συνέδριο Χάλκης 10/7/1983 με θέμα : "Το μουσείο των Σαρακατσάνων - Ίδρυση και μελλοντική του δράση".
 3. Επιστημονικό συνέδριο για τους Σαρακατσάνους στις Σέρρες 1-3/10/1983.
 4. Επιστημονικό συνέδριο στην Μύκονο 7/9/1984 με θέμα: "Το μουσείο των Σαρακατσάνων θεματοφύλακας του αρχαιοελληνικού πολιτισμού".
 5. Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο Ζάππειο Μέγαρο 29/10/1984: "Η Σαρακατσάνικη Παράδοση και η λαϊκή τέχνη".
 6. Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο Ντάραν της Αγγλίας 30/6/1987 με θέμα: "Το μουσείο των Σαρακατσάνων".
 7. Πανευρωπαϊκό συνέδριο στους Δελφούς 15/5/1988 με θέμα: "Αρχαιοελληνικά στοιχεία των Σαρακατσάνων".
 8. Συνέδριο στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας με θέμα: "Το μουσείο των Σαρακατσάνων".
 9. Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο Ευγενίδιο Ίδρυμα στις 1/10/1992 με θέμα: "Το μουσείο φάρος της παράδοσης των Σαρακατσάνων".
 10. Επιστημονικό συνέδριο στην Λιβαδειά 21/11/1992 με θέμα:"Το μουσείο των Σαρακατσάνων".
 11. Παρουσίαση του μουσείου στην Χ.Ε.Ν.
 12. Επιστημονικό συνέδριο στον Βόλο 11/11/2001 με θέμα: " Τοπική γυναικεία φορεσιά – παρουσίαση της σαρακατσάνικης φορεσιάς Θεσσαλίας".
 13. Λαογραφικό συμπόσιο Καβάλας (ακροατής )
 14. Συνέδριο στην Στεμνίτσα 19-21/4/2002 του Υπουργείου Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς με θέμα: " Σαρακατσάνικος Αργαλειός και υφαντά".
 15. Συνέδριο του Υπουργείου Εσωτερικών στην Θεσσαλονίκη το 2003 με θέμα: "Πολιτισμός - Μουσεία και τοπικές κοινωνίες".
 16. Όμιλος Ρόταρυ Σερρών, Βράβευση μουσείου για το πολιτιστικό του έργο 4/12/2002 με θέμα: " Το μουσείο και καταγωγή των Σαρακατσάνων".
 17. Πολιτιστικό ίδρυμα ομίλου Πειραιά συνέδριο με θέμα: "Η ιστορία του γάλακτος και των προϊόντων του", 2003.
 18. Συνέδριο στην Κομοτηνή 2004 με θέμα: "Πολιτιστική δράση των συλλόγων".
 19. Συνέδριο στην Νάξο το 2003 με θέμα: "Οι κλέφτικοι χοροί που διατήρησαν οι Σαρακατσάνοι".
 20. Επιστημονικό συνέδριο του πανεπιστημίου της Μυτιλήνης με θέμα: "Σαρακατσάνικα υφαντά – Αργαλειός – βαφή με φυτικά χρώματα", 2005.