ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Το Μουσείο μας, γνήσιος θεματοφύλακας των
παραδόσεων των Σαρακατσάνων, φροντίζει
τα θέματα που περισυνέλεξε "σαν κιβωτός".

Εκτός από τη διάσωση και τη συντήρηση
να τα προβάλει εντός και εκτός Ελλάδος,
ένα μικρό δείγμα είναι και η ιστοσελίδα αυτή.Η ιστοσελίδα χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA/ PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ . ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006 και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ ΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ
ΟΙ ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΙ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΧΟΡΟΙ-ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΧΟΡΟΙ-ΕΘΙΜΑ
ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ
ΛΕΥΚΩΜΑ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ
ΛΕΥΚΩΜΑ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Computer Lab