Διοίκηση

Το Λαογραφικό Μουσείο Σαρακατσάνων βάση του καταστατικού του διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των Μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους παρακάτω:

  1. Λέφας Αθανάσιος - Πρόεδρος
  2. Τσιαούσης Βασίλειος του Νικολάου - Αντιπρόεδρος
  3. Καπρινιώτης Νικόλαος - Γραμματέας
  4. Πιστόλας Ιωάννης - Ταμίας
  5. Τσαλής Ιωάννης - Μέλος
© 2007 Лбпгсбцйкь МпхуеЯп УбсбкбфуЬнщн, Кщнуфбнфйнпхрьлещт 62, 62122 УЭссет